Exotic Weddings organizuje: śluby za granicą, śluby w Tajlandii, egzotyczne śluby, podróże poślubne, rocznice ślubu, ślub na plaży, ślub na wyspie, ślub za granicą, odnowienie ślubów
Copyright @ 2011 Exotic-Weddings
Opis pobytu
W pierwszym lub drugim dniu po Państwa wylądowniu w Bangkoku udamy się razem do Ambasady RP, aby uzyskać wnioski Affirmation of Freedom to Marry. Ambasada RP przyjmuje w dni powszednie od 9.00 do 12.00. Ważnym jest, aby przewidzieli Państwo ten fakt podczas planowania swojego pobytu w Tajlandii. Na tę wizytę potrzebne będą Państwa paszporty oraz zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego z USC w Polsce (w oryginale po polsku). Ambasada RP może wydać nam wnioski po krótkim oczekiwaniu lub na drugi dzień, w zależności od możliwości pracowników. Polecamy spędzenie 2-3 dni w Bangkoku i służymy pomocą w znalezieniu i bukowaniu zakwaterowania, miejscowych atrakcji oraz transportu.
Po podpisaniu wniosków w ambasadzie Państwo mogą realizować plan podróży, a my zajmiemy się przygotowaniem dokumentów do ślubu. Spotkamy się w hotelu, w którym odbędzie się Państwa ceremonia ślubna. Na ogół może ona mieć miejsce po 5-7 dniach od wizyty w ambasadzie.
Państwa pobyt w Tajlandii może przebiegać według własnego scenariusza, pozostawiając nam jedynie organizację ceremonii ślubnej oraz strony prawnej zawarcia małżeństwa lub mogą Państwo powierzyć nam zorganizowanie całego pobytu w Tajlandii – pozostawiamy to do Państwa preferencji.
Długość pobytu w hotelu wybranym na ceremonię ślubną może byc dowolna, jakkolwiek doradzamy, aby była to przynajmniej jedna doba, ze względu na Państwa wygodę. Ceremonia ślubna odbywa się na ogół w godzinach popołudniowych, między 16.00 a 18.00, po czym następuje sesja zdjęciowa oraz uroczysta kolacja.
Od momentu podpisania aktu ślubu w obecności tajskiego urzędnika, stają sie Państwo małżeństwem w Tajlandii.
Aby ślub mógł byc zalegalizowany w Polsce, przeprowadzamy procedury prawne w Bangoku, po czym odsyłamy Państwu wszystkie dokumenty na adres domowy. Nie powinno to zająć dłużej niż 30 dni od dnia ceremonii ślubnej. Po otrzymaniu dokumentow powinni udać się Państwo z nimi do USC i poprosić o odtworzenie aktu ślubu i wpisanie do ksiąg – w ten sposób małżeństwo staje się legalne w Polsce.
Copyright @ 2011 Exotic-Weddings
Exotic Weddings organizuje: śluby za granicą, śluby w Tajlandii, egzotyczne śluby, podróże poślubne, rocznice ślubu, ślub na plaży, ślub na wyspie, ślub za granicą, odnowienie ślubów
Opis pobytu
W pierwszym lub drugim dniu po Państwa wylądowniu w Bangkoku udamy się razem do Ambasady RP, aby uzyskać wnioski Affirmation of Freedom to Marry. Ambasada RP przyjmuje w dni powszednie od 9.00 do 12.00. Ważnym jest, aby przewidzieli Państwo ten fakt podczas planowania swojego pobytu w Tajlandii. Na tę wizytę potrzebne będą Państwa paszporty oraz zaświadczenia o zdolności                                                 prawnej do zawarcia związku małżeńskiego z USC w Polsce (w oryginale po polsku). Ambasada RP może                                                    wydać nam wnioski po krótkim oczekiwaniu lub na drugi dzień, w zależności od możliwości pracowników.                                                                Polecamy spędzenie 2-3 dni w Bangkoku i służymy pomocą w znalezieniu i bukowaniu                                                                    zakwaterowania, miejscowych atrakcji oraz transportu.
   Po podpisaniu wniosków w ambasadzie Państwo mogą realizować plan podróży, a my zajmiemy    się przygotowaniem dokumentów do ślubu. Spotkamy się w hotelu, w którym odbędzie się  Państwa ceremonia ślubna. Na ogół może ona mieć miejsce po 5-7 dniach od wizyty w ambasadzie.
                       Państwa pobyt w Tajlandii może przebiegać według własnego scenariusza, pozostawiając nam jedynie organizację ceremonii ślubnej oraz strony prawnej zawarcia małżeństwa lub mogą Państwo powierzyć nam zorganizowanie całego pobytu w Tajlandii – pozostawiamy to do Państwa preferencji.
Długość pobytu w hotelu wybranym na ceremonię ślubną może byc dowolna, jakkolwiek doradzamy, aby była to przynajmniej jedna doba, ze względu na Państwa wygodę. Ceremonia ślubna odbywa się na ogół w godzinach popołudniowych, między 16.00 a 18.00, po czym następuje sesja zdjęciowa oraz uroczysta kolacja.
Od momentu podpisania aktu ślubu w obecności tajskiego urzędnika, stają sie Państwo małżeństwem w Tajlandii.
Aby ślub mógł byc zalegalizowany w Polsce, przeprowadzamy procedury prawne w Bangoku, po czym odsyłamy Państwu wszystkie dokumenty na adres domowy. Nie powinno to zająć dłużej niż 30 dni od dnia ceremonii ślubnej. Po otrzymaniu dokumentow powinni udać się Państwo z nimi do USC i poprosić o odtworzenie aktu ślubu i wpisanie do ksiąg – w ten sposób małżeństwo staje się legalne w Polsce.
Copyright @ 2011 Exotic-Weddings
Exotic Weddings organizuje: śluby za granicą, śluby w Tajlandii, egzotyczne śluby, podróże poślubne, rocznice ślubu, ślub na plaży, ślub na wyspie, ślub za granicą, odnowienie ślubów
Opis pobytu
W pierwszym lub drugim dniu po Państwa wylądowniu w Bangkoku udamy się razem do Ambasady RP, aby uzyskać wnioski Affirmation of Freedom to Marry. Ambasada RP przyjmuje w dni powszednie od 9.00 do 12.00.  
                               Ważnym jest, aby przewidzieli Państwo ten fakt                                         podczas planowania swojego pobytu                                           w Tajlandii. Na tę wizytę potrzebne będą                                           Państwa paszporty oraz zaświadczenia                                         o zdolności prawnej dozawarcia związku                            małżeńskiego z USC w Polsce (w oryginale po polsku). Ambasada RP może wydać nam wnioski po krótkim oczekiwaniu lub na drugi dzień, w zależności od możliwości pracowników. Polecamy spędzenie 2-3 dni w Bangkoku i służymy pomocą w znalezieniu i bukowaniu zakwaterowania, miejscowych atrakcji oraz transportu.
Po podpisaniu wniosków w ambasadzie Państwo mogą realizować plan podróży, a my zajmiemy się przygotowaniem dokumentów do ślubu. Spotkamy się w hotelu, w którym odbędzie się Państwa ceremonia ślubna. Na ogół może ona mieć miejsce po 5-7 dniach od wizyty w ambasadzie.
Państwa pobyt w Tajlandii może przebiegać według własnego scenariusza, pozostawiając nam jedynie organizację ceremonii ślubnej oraz strony prawnej zawarcia małżeństwa lub mogą Państwo powierzyć nam zorganizowanie całego pobytu w Tajlandii – pozostawiamy to do Państwa preferencji.
Długość pobytu w hotelu wybranym na ceremonię ślubną może byc dowolna, jakkolwiek doradzamy, aby była to przynajmniej jedna doba, ze względu na Państwa wygodę. Ceremonia ślubna odbywa się na ogół w godzinach popołudniowych, między 16.00 a 18.00, po czym następuje sesja zdjęciowa oraz uroczysta kolacja.
Od momentu podpisania aktu ślubu w obecności tajskiego urzędnika, stają sie Państwo małżeństwem w Tajlandii.
Aby ślub mógł byc zalegalizowany w Polsce, przeprowadzamy procedury prawne w Bangoku, po czym odsyłamy Państwu wszystkie dokumenty na adres domowy. Nie powinno to zająć dłużej niż 30 dni od dnia ceremonii ślubnej. Po otrzymaniu dokumentow powinni udać się Państwo z nimi do USC i poprosić o odtworzenie aktu ślubu i wpisanie do ksiąg – w ten sposób małżeństwo staje się legalne w Polsce.
Wiza
                                          Od dnia 11 sierpnia 2011 posiadacze polskich                                           paszportów mogą podróżować do Tajlandii                                          w celach turystycznych do 30 dni pobytu bez                                        konieczności ubiegania się o wizę. W sytuacji,                                     gdy granica Tajlandii będzie przekraczana drogą lądową z państw sąsiednich (Laos, Malezja, Kambodża i Birma), pobyt wynosi 15 dni. Gdy pobyt będzie przekraczał 30 dni lub cel wizyty będzie inny niż turystyczny, należy ubiegać się o wizę w Ambasadzie / Konsulacie Generalnym Królestwa Tajlandii. Ważność paszportu powinna wynosić minimum 6 miesiecy. Szczegółowe informacje na stronie Ambasady Tajlandii w Polsce.
Zasady płatności
Kolejne kroki przy rezerwacji „Ślubu w Tajlandii” :
a. podpisanie umowy z Exotic-Weddings. b. wpłata pierwszej bezzwrotnej raty w wysokości           50% kosztów całego  pakietu, na wskazany           w umowie rachunek bankowy, w ciągu 7 dni od           momentu podpisania umowy (forma wpłaty – przelew           międzynarodowy). c. wpłata pozostałej kwoty nie później niż 60 dni przed datą przyjazdu. d. jeżeli rezerwacja dokonywana jest w terminie krótszym niż 60 dni           od daty przyjazdu, pełną kwotę za pakiet „Ślub w Tajlandii” należy           wpłacić w ciągu dwóch dni od podpisania umowy. e. po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie do nas e-mailem           potwierdzenia  bankowego dowodu wpłaty. f. koszty operacji bankowych związanych z przelewami           zagranicznymi pokrywa osoba wpłacająca. g. wszystkie ceny wyrażone są w tajskich bahtach (THB) - prosimy           użyć poniższy link do przeliczenia tajskich bahtów na polskie           złotówki (THB – PLN). h. ceny pakietów nie obejmują kosztów przelotu z Polski do Tajlandii           i z powrotem, ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) i KL (kosztów leczenia) oraz ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Sugerujemy, by powyższe ubezpieczenia wykupić w Polsce przed wyjazdem.
Zasady rezygnacji
a. w przypadku rezygnacji prosimy o przesłanie pisemnego           oświadczenia - za datę rezygnacji przyjmujemy dzień, w którym           pisemne oświadczenie wpłynie na nasz adres e-mailowy. b. wpłacona pierwsza rata jest bezzwrotna (istnieje jednak           ewentualność, że nasi partnerzy wyrażą zgodę na zwrot części           wpłaconego depozytu). c. pozostałe 50% zostanie Państwu zwrócone na wskazane konto           w przypadku, gdy termin rezygnacji nie przekroczy 60 dni przed           przyjazdem. d.  nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od nas wydarzenia           natury losowej, politycznej i pogodowej, jakkolwiek zobowiązujemy           się do udzielania pomocy w ramach możliwości całego zespołu.
Program